Договор охрана 2016г

Доставка на гуми - 12.07.2016г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Номер на обявата: 04  Възложител: [БИОСТРОЙ ЕООД] Поделение (когато е приложимо): [……] Партида в регистъра на обществените поръчки: [1238   ] Адрес: [ГР. БЛАГОЕВГРАД] Лице за контакт (може и повече от едно лица): [ТАТЯНА СТОЯНОВА] Телефон: [073 88 42 44] E-mail: [bios..

Доставка на гуми - 12.07.2016г. продължение

Образец № 4     ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки   Подписаният/ата ……………………………………………..

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. ДОСТАВКА НА СОЛ, КОНЦЕНТРИРАНА ЧРЕЗ ИЗПА

BG-БЛАГОЕВГРАД ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИОСТРОЙ ЕООД, УЛ. СКАПТОПАРА 12, За: ТАТЯНА СТОЯНОВА, БЪЛГАРИЯ 2700, БЛАГОЕВГРАД, Тел.: 073 884235, E-mail: biostroi@abv.bg, Факс: 073 893244 Място/места за контакт: БЛАГОЕВГРАД Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.biostroi.com. Адрес на профила на купувача: ..

Доставка на нови неупотребявявани гуми 2016

Доставка на нови, неупотребявани гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и строително пътни машини, вкл. монтаж, демонтаж и ремонт на гуми 28.06.2016г. http://prikachi.com/images/986/8815986P.jpg http://prikachi.com/images/987/8815987h.jpg http://prikachi.com/images/988/8815988C.jpg http://prikachi.com/images/989/8815989y.jpg http://prikachi.com/images/990/8815990r.jpg..

Доставка на смазочни материали 11.07.2016

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Номер на обявата: 03 Възложител: „БИОСТРОЙ” ЕООД] Поделение (когато е приложимо): [……] Партида в регистъра на обществените поръчки: [1238   ] Адрес: [ГР. БЛАГОЕВГРАД] Лице за контакт (може и повече от едно лица): [ТАТЯНА СТОЯНОВА] Телефон: [073 88 42 44] E-mai..

Доставка на смазочни материали 11.07.2016 продължение

Образец № 4     ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки   Подписаният/ата …………………………………&helli..

доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.

http://prikachi.com/images/135/8886135O.jpg http://prikachi.com/images/136/8886136y.jpg http://prikachi.com/images/137/8886137t.jpg ----------------------------------------------------------------------------------------------------- УТВЪРЖДАВАМ:/п/  инж. Васил Бачев – Управигел на „Биострой”ЕООД гр.Благоевград   ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИ..

Последни обявления

  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

  • Събщение

    Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

  • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

      БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg