доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г. - протокол

Договор охрана 2016г

Съобщени - удължаване на срока на доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.

доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.- приложение 2

Образец №2 АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ   1.Наименование на участника: ………………..………………………………………………………………………… 2. Седалище и адрес на управле..

доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.- продължение

Образец № 4 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 и т.7 от Закона за обществените поръчки Подписаният/ата ……………………………………………………&helli..

доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.

http://prikachi.com/images/135/8886135O.jpg http://prikachi.com/images/136/8886136y.jpg http://prikachi.com/images/137/8886137t.jpg ----------------------------------------------------------------------------------------------------- УТВЪРЖДАВАМ:/п/  инж. Васил Бачев – Управигел на „Биострой”ЕООД гр.Благоевград   ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИ..

Съобщение-ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД 08.08.2016г

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД 08.08.2016г продължение

Образец №3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В процедура за възлагане на обществена поръчка по Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД” От  ......................................................................................................................

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg