Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Отговор на питане

ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ - удължаване срок

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Отговор на питане

ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ - удължаване срок

ПРИКЛЮЧИЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ-ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

ПРИКЛЮЧИЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ-ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА - удължаване на срок

Срока за получавене на оферти се удължава до 29.08.2018г. до 16,00ч.

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - Протокол

Последни обявления

  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

  • Събщение

    Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

  • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

      БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg