Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Отговор на питане

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД

http://dox.bg/files/dw?a=7825fdfe58 http://dox.bg/files/dw?a=84dc7767b3 http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 методика за оценка  - http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 указания - http://dox.bg/files/dw..

Протокол от приключила работа - Доставка смасочни материали

Протокол от приключила работа - Доставка на гуми

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Продължение

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО

Решение - http://dox.bg/files/dw?a=4e217236f3

Обявление - http://dox.bg/files/dw?a=a9ae6d3336

Документация - http://dox.bg/files/dw?a=a72890e0a9

Техническа спецификация - http://dox.bg/files/dw?a=6ab9e68647

Образци на документи  -  http://dox.bg/files/dw?a=4cea3cdf3a

Проекто договор  -  http://dox.bg/files/dw?a=abaa986625

ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ - удължаване срок

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - Протокол

Последни обявления

  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

  • Събщение

    Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

  • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

      БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg