Доставка и поставяне в определени зони на 5 броя оборудвани мобилни контейнери

http://prikachi.com/images/683/9408683p.jpg http://prikachi.com/images/684/9408684T.jpg http://prikachi.com/images/685/9408685O.jpg http://prikachi.com/images/686/9408686B.jpg   Обява за обществена поръчка - http://dox.bg/files/dw?a=6d2a69cca9 Документи за участие - http://dox.bg/files/dw?a=7ec2d34127 Техническа спецификация - http://dox.bg/files/dw?a=62abe8e0a9..

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Протокол

ПРОТОКОЛ   Днес 30.08.2018г. в 11:00 часа в административната сграда на „ БИОСТРОЙ“ ЕООД, находяща се на адрес – гр. Благоевград      ,ул.“ Скаптопара“ № 12, се проведе заседание на комисията за разглеждането и оценката на оферти подадени във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка от ЗОП чрез публично състезание ..

ПРИКЛЮЧИЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ-ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

ПРИКЛЮЧИЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ-ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ПРИКЛЮЧИЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР- ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯТА-ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА - удължаване на срок

Срока за получавене на оферти се удължава до 29.08.2018г. до 16,00ч.

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Отговор на питане

Последни обявления

  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

  • Събщение

    Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

  • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

      БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg