Доставка на материали за зимно поддържане 2017

http://prikachi.com/images/443/9221443o.jpg http://prikachi.com/images/444/9221444B.jpg http://prikachi.com/images/445/9221445V.jpg http://prikachi.com/images/446/9221446g.jpg http://prikachi.com/images/447/9221447r.jpg http://prikachi.com/images/450/9221450m.jpg http://prikachi.com/images/451/9221451N.jpg   УТВЪРЖДАВАМ:/п/    инж. Васил Ба..

Доставка на материали за зимно поддържане 2017 - удължаване срок

Доставка на материали за зимно поддържане 2017 продължение

Образец № 4     ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 и т.7 от Закона за обществените поръчки   Подписаният/ата …………………………………&hell..

ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МО

http://prikachi.com/images/167/9145167n.jpg http://prikachi.com/images/168/9145168R.jpg http://prikachi.com/images/169/9145169K.jpg http://prikachi.com/images/171/9145171o.jpg http://prikachi.com/images/172/9145172D.jpg УТВЪРЖДАВАМ:/п/  инж. Васил Бачев – Управигел на „Биострой”ЕООД гр.Благоевград ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ за избор на изп..

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД

http://prikachi.com/images/196/9145196p.jpg http://prikachi.com/images/197/9145197J.jpg http://prikachi.com/images/198/9145198h.jpg http://prikachi.com/images/199/9145199t.jpg   УТВЪРЖДАВАМ:/п/    инж. Васил Бачев – Управител на „Биострой”ЕООД гр.Благоевград             ДОК..

приключила процедура гуми 2017г

Приключила процедура за охрана 2017г.

приключила процедура масла 2017г

Последни обявления

  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

  • Събщение

    Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

  • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

      БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg