Продължение-Физическа и техническа охрана 2017г.

Образец № 4 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 и т.7 от Закона за обществените поръчки Подписаният/ата ……………………………………………………&helli..

Физическа и техническа охрана 2017г.

избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД   http://snimki.be/view.php?id=127205 http://snimki.be/view.php?id=127206 http://snimki.be/view.php?id=127207 http://snimki.be/view.php?id=127209 =========..

Протокол №2 гуми 2017г.

Протокол № 2, от работата на комисията назначена със заповед за разгледа и оцени постъпилите предложения на участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет  „ ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ  НА ГУМИ В РАБОТ..

Протокол №2 масла 2017г.

Протокол № 2, от работата на комисията назначена със заповед за разгледа и оцени постъпилите предложения на участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет "  „ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ” http://prikachi.com/images/361/9160361B.jpg http://pr..

Протокол гуми 2017г.

Протокол масла 2017г.

продължение - ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ

Образец № 6                                                   Д Е К Л А Р А Ц И Я *   за съгласие с клаузите на приложения проект на договор ..

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД

http://prikachi.com/images/196/9145196p.jpg http://prikachi.com/images/197/9145197J.jpg http://prikachi.com/images/198/9145198h.jpg http://prikachi.com/images/199/9145199t.jpg   УТВЪРЖДАВАМ:/п/    инж. Васил Бачев – Управител на „Биострой”ЕООД гр.Благоевград             ДОК..

Последни обявления

  • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    "БИОСТРОЙ" ЕООД Ви уведомява, че временно преустановява услугите:    - предоставяне на контейнери за строителни отпадъци;    - приемане на строителни отпадъци за депониране. При подновя..

  • Събщение

    Във връзка с извънредното положение и необходимостта от предприемане на мерки срещу разпространение на COVID-19 „Биострой“ ЕООД уведомява гражданите на град Благоевград, че с цел опазване на тяхното здраве..

  • БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.

      БИОСТРОЙ ЕООД инвестира в по-добри условия на труд на своите служители.   „БИОСТРОЙ“ ЕООД  започна  изпълнението на дейностите по  проект  „Устойчиво ..

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg