Договор гуми

Договор гуми

Договор масла

Договор масла

Доставка и поставяне в определени зони на 5 броя оборудвани мобилни контейнери

http://prikachi.com/images/683/9408683p.jpg http://prikachi.com/images/684/9408684T.jpg http://prikachi.com/images/685/9408685O.jpg http://prikachi.com/images/686/9408686B.jpg   Обява за обществена поръчка - http://dox.bg/files/dw?a=6d2a69cca9 Документи за участие - http://dox.bg/files/dw?a=7ec2d34127 Техническа спецификация - http://dox.bg/files/dw?a=62abe8e0a9..

Доставка и поставяне в определени зони на 5 броя оборудвани мобилни контейнери - отговор на питане

Доставка и поставяне в определени зони на 5 броя оборудвани мобилни контейнери - Протокол

Доставка на материали за зимно поддържане 2017

http://prikachi.com/images/443/9221443o.jpg http://prikachi.com/images/444/9221444B.jpg http://prikachi.com/images/445/9221445V.jpg http://prikachi.com/images/446/9221446g.jpg http://prikachi.com/images/447/9221447r.jpg http://prikachi.com/images/450/9221450m.jpg http://prikachi.com/images/451/9221451N.jpg   УТВЪРЖДАВАМ:/п/    инж. Васил Ба..

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg