Избор на изпълнител - охрана

ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МО

http://prikachi.com/images/167/9145167n.jpg http://prikachi.com/images/168/9145168R.jpg http://prikachi.com/images/169/9145169K.jpg http://prikachi.com/images/171/9145171o.jpg http://prikachi.com/images/172/9145172D.jpg УТВЪРЖДАВАМ:/п/  инж. Васил Бачев – Управигел на „Биострой”ЕООД гр.Благоевград ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ за избор на изп..

продължение - ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ

Образец № 6                                                   Д Е К Л А Р А Ц И Я *   за съгласие с клаузите на приложения проект на договор ..

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД

http://prikachi.com/images/196/9145196p.jpg http://prikachi.com/images/197/9145197J.jpg http://prikachi.com/images/198/9145198h.jpg http://prikachi.com/images/199/9145199t.jpg   УТВЪРЖДАВАМ:/п/    инж. Васил Бачев – Управител на „Биострой”ЕООД гр.Благоевград             ДОК..

продължение - ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ

Образец № 6                                                   Д Е К Л А Р А Ц И Я *   за съгласие с клаузите на приложения проект на договор ..

Протокол масла 2017г.

Протокол гуми 2017г.

Протокол №2 масла 2017г.

Протокол № 2, от работата на комисията назначена със заповед за разгледа и оцени постъпилите предложения на участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет "  „ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ” http://prikachi.com/images/361/9160361B.jpg http://pr..

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg