Договор гуми

Протокол МАСЛА

Договор масла

Протокол ГУМИ

  Утвърждавам: …………….........../п/ Инж. Васил Бачев Управител на „БИОСТРОЙ“ ЕООД На 20. 07.2020 г.     П Р О Т О К О Л На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП               От работата на комисията назначена със Заповед № 064/03.07.2020 г. на ..

Доставка на сол

протокол охрана

Доставка на сол - съобщение

съобщение гуми

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ  НА ГУМИ В РАБОТНИ, ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ” до 19.07.2019г., 16,00ч. ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ ОТ КОМИСИЯ НА 23. 07. 2019 Г. ОТ 10. 30 ч. В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА &bdquo..

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg