продължение - ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ

Образец № 6                                                   Д Е К Л А Р А Ц И Я *   за съгласие с клаузите на приложения проект на договор ..

ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МО

http://prikachi.com/images/167/9145167n.jpg http://prikachi.com/images/168/9145168R.jpg http://prikachi.com/images/169/9145169K.jpg http://prikachi.com/images/171/9145171o.jpg http://prikachi.com/images/172/9145172D.jpg УТВЪРЖДАВАМ:/п/  инж. Васил Бачев – Управигел на „Биострой”ЕООД гр.Благоевград ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ за избор на изп..

доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г. - протокол

Договор охрана 2016г

Съобщени - удължаване на срока на доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.

доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.- приложение 2

Образец №2 АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ   1.Наименование на участника: ………………..………………………………………………………………………… 2. Седалище и адрес на управле..

доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.- продължение

Образец № 4 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 и т.7 от Закона за обществените поръчки Подписаният/ата ……………………………………………………&helli..

доставка на сол и луга за зимно поддържане на уличната мрежа в гр. Благоевград 23.08.2016г.

http://prikachi.com/images/135/8886135O.jpg http://prikachi.com/images/136/8886136y.jpg http://prikachi.com/images/137/8886137t.jpg ----------------------------------------------------------------------------------------------------- УТВЪРЖДАВАМ:/п/  инж. Васил Бачев – Управигел на „Биострой”ЕООД гр.Благоевград   ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИ..

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg