ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОП ЗА СОЛ И ЛУГА.

Доставка на материали за зимно поддържане 2017 - удължаване срок

Доставка на материали за зимно поддържане 2017 продължение

Образец № 4     ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 и т.7 от Закона за обществените поръчки   Подписаният/ата …………………………………&hell..

Доставка на материали за зимно поддържане 2017

http://prikachi.com/images/443/9221443o.jpg http://prikachi.com/images/444/9221444B.jpg http://prikachi.com/images/445/9221445V.jpg http://prikachi.com/images/446/9221446g.jpg http://prikachi.com/images/447/9221447r.jpg http://prikachi.com/images/450/9221450m.jpg http://prikachi.com/images/451/9221451N.jpg   УТВЪРЖДАВАМ:/п/    инж. Васил Ба..

Приключила процедура за охрана 2017г.

Протокол охрана 2017г.

приключила процедура гуми 2017г

приключила процедура масла 2017г

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg