ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯТА-ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА - удължаване на срок

Срока за получавене на оферти се удължава до 29.08.2018г. до 16,00ч.

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Отговор на питане

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Отговор на питане

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД

http://dox.bg/files/dw?a=7825fdfe58 http://dox.bg/files/dw?a=84dc7767b3 http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 методика за оценка  - http://dox.bg/files/dw?a=e547910359 указания - http://dox.bg/files/dw..

Протокол от приключила работа - Доставка смасочни материали

Протокол от приключила работа - Доставка на гуми

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Продължение

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg