Изграждане на отоплителна система чрез доставка и монтаж на котли и радиатори - удължаване срок

Доставка и поставяне в определени зони на 5 броя оборудвани мобилни контейнери - отговор на питане

Изграждане на отоплителна система чрез доставка и монтаж на котли и радиатори

http://prikachi.com/images/688/9408688y.jpg http://prikachi.com/images/690/9408690a.jpg http://prikachi.com/images/691/9408691v.jpg http://prikachi.com/images/692/9408692k.jpg   Обявление - http://dox.bg/files/dw?a=7afd0ed7c2 Документе за участие - http://dox.bg/files/dw?a=ad1567b455 Техническа спецификация - http://dox.bg/files/dw?a=b24cf4b07a Документи за ..

Доставка и поставяне в определени зони на 5 броя оборудвани мобилни контейнери

http://prikachi.com/images/683/9408683p.jpg http://prikachi.com/images/684/9408684T.jpg http://prikachi.com/images/685/9408685O.jpg http://prikachi.com/images/686/9408686B.jpg   Обява за обществена поръчка - http://dox.bg/files/dw?a=6d2a69cca9 Документи за участие - http://dox.bg/files/dw?a=7ec2d34127 Техническа спецификация - http://dox.bg/files/dw?a=62abe8e0a9..

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Протокол

ПРОТОКОЛ   Днес 30.08.2018г. в 11:00 часа в административната сграда на „ БИОСТРОЙ“ ЕООД, находяща се на адрес – гр. Благоевград      ,ул.“ Скаптопара“ № 12, се проведе заседание на комисията за разглеждането и оценката на оферти подадени във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка от ЗОП чрез публично състезание ..

ПРИКЛЮЧИЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ-ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

ПРИКЛЮЧИЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ-ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ПРИКЛЮЧИЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР- ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg