съобщение масла

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на смазочни материали – масла, спирачна течност и антифриз” за нуждите на „Биострой” ЕООД. до 19.07.2019г., 16,00ч.

ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ ОТ КОМИСИЯ НА 23. 07. 2019 Г. ОТ 10. 00 ч. В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА „БИОСТРОЙ“ ЕООД.

ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МО

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Решение

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - Протоколи

Протокол комисия отоплителна система

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО - отваряне ценови оферти

На 03. 10. 2018г. от 15,00 часа в административната сграда на "Биострой" ЕООД  ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците по процедура

Осигуряване на индивидуална защита на работещите чрез закупуване на ЛПС и СРО

Доставка и поставяне в определени зони на 5 броя оборудвани мобилни контейнери - Протокол

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg