Доставка на сол

Договор гуми

Договор масла

протокол охрана

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД

Протокол масла

Протокол гуми

съобщение гуми

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО – ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ  НА ГУМИ В РАБОТНИ, ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ” до 19.07.2019г., 16,00ч. ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ ОТ КОМИСИЯ НА 23. 07. 2019 Г. ОТ 10. 30 ч. В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА &bdquo..

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg