Избор на изпълнител - охрана

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. ДОСТАВКА НА СОЛ, КОНЦЕНТРИРАНА ЧРЕЗ ИЗПА

BG-БЛАГОЕВГРАД ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИОСТРОЙ ЕООД, УЛ. СКАПТОПАРА 12, За: ТАТЯНА СТОЯНОВА, БЪЛГАРИЯ 2700, БЛАГОЕВГРАД, Тел.: 073 884235, E-mail: biostroi@abv.bg, Факс: 073 893244 Място/места за контакт: БЛАГОЕВГРАД Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.biostroi.com. Адрес на профила на купувача: ..

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА И НОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИОСТРОЙ ЕООД, УЛ. СКАПТОПАРА № 12, За: ТАТЯНА СТОЯНОВА, БЪЛГАРИЯ 2700, БЛАГОЕВГРАД, Тел.: 073 884235, E-mail: biostroi@abv.bg, Факс: 073 893244 Място/места за контакт: БЛАГОЕВГРАД Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.biostroi.com. Адрес на профила на купувача: www.biostroi.com. ..

май 2015г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ                                            ЗА ОБЩЕСТЕВНИ ПОРЪЧКИ       МЕСЕЦ   МАЙ  2015 Г..

избор на изпълнител-доставка на гуми 2015г.

Протокол №1 от 08.06.2015г. http://prikachi.com/images/836/8167836w.jpg http://prikachi.com/images/837/8167837d.jpg http://prikachi.com/images/838/8167838s.jpg http://prikachi.com/images/839/8167839o.jpg Договор http://prikachi.com/images/839/8167839L.jpg http://prikachi.com/images/841/8167841F.jpg http://prikachi.com/images/842/8167842F.jpg http://prikachi.c..

избор на изпълнител-доставка на смазочни материали 2015г.

Протокол № 2 от 08.06.2015г. http://prikachi.com/images/645/8167645X.jpg http://prikachi.com/images/646/8167646c.jpg http://prikachi.com/images/647/8167647R.jpg http://prikachi.com/images/648/8167648z.jpg   Договор http://prikachi.com/images/688/8167688Z.jpg http://prikachi.com/images/689/8167689I.jpg http://prikachi.com/images/690/8167690o.jpg http:..

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА БИОСТРОЙ ЕООД

                                                             УТВЪРДИЛ:..................... &n..

Публична покана-доставка на гуми за леки, товарни автомобили и трактори

BG-БЛАГОЕВГРАД ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИОСТРОЙ ЕООД, УЛ. СКАПТОПАРА № 12, За: ТАТЯНА СТОЯНОВА, БЪЛГАРИЯ 2700, БЛАГОЕВГРАД, Тел.: 073 884235, E-mail: biostroi@abv.bg, Факс: 073 893244 Място/места за контакт: БЛАГОЕВГРАД Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложител..

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg