Съобщение - доставка на смазочни материали

Доставка на нови неупотребявявани гуми 2016

Доставка на нови, неупотребявани гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и строително пътни машини, вкл. монтаж, демонтаж и ремонт на гуми 28.06.2016г. http://prikachi.com/images/986/8815986P.jpg http://prikachi.com/images/987/8815987h.jpg http://prikachi.com/images/988/8815988C.jpg http://prikachi.com/images/989/8815989y.jpg http://prikachi.com/images/990/8815990r.jpg..

Публична покана-доставка на смазочни материали, спирачна течност и антифриз 2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ 30. 11. 2015 Г.

МЕСЕЦ   НОЕМВРИ  2015 ГОДИНА     № по ред      ДОГОВОР   Дата   Основание   Размер 1. Борсов договор № 122 , за доставка..

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ 31. 10. 2015 Г

МЕСЕЦ   ОКТОМВРИ  2015 ГОДИНА     № по ред      ДОГОВОР   Дата   Основание   Размер 1. Борсов договор № 122 , за доставк..

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ 30. 09. 2015 Г.

МЕСЕЦ   СЕПТЕМВРИ  2015 ГОДИНА     № по ред      ДОГОВОР   Дата   Основание   Размер 1. Борсов договор № 122 , за достав..

август 2015

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ- МАТЕРИАЛИ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg