Съобщение-ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД 08.08.2016г

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД 08.08.2016г продължение

Образец №3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В процедура за възлагане на обществена поръчка по Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД” От  ......................................................................................................................

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „БИОСТРОЙ” ЕООД ГР. БЛАГОЕВГРАД” 08.08.2016г.

http://prikachi.com/images/61/8866061S.jpg http://prikachi.com/images/62/8866062y.jpg http://prikachi.com/images/63/8866063a.jpg http://prikachi.com/images/64/8866064e.jpg ------------------------------------------------------------------------------------------------- УКАЗАНИЯ за подготовка на оферти            І. СЪД..

Доставка на гуми - 12.07.2016г. продължение

Образец № 4     ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки   Подписаният/ата ……………………………………………..

Доставка на гуми - 12.07.2016г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Номер на обявата: 04  Възложител: [БИОСТРОЙ ЕООД] Поделение (когато е приложимо): [……] Партида в регистъра на обществените поръчки: [1238   ] Адрес: [ГР. БЛАГОЕВГРАД] Лице за контакт (може и повече от едно лица): [ТАТЯНА СТОЯНОВА] Телефон: [073 88 42 44] E-mail: [bios..

Доставка на смазочни материали 11.07.2016 продължение

Образец № 4     ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки   Подписаният/ата …………………………………&helli..

Доставка на смазочни материали 11.07.2016

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Номер на обявата: 03 Възложител: „БИОСТРОЙ” ЕООД] Поделение (когато е приложимо): [……] Партида в регистъра на обществените поръчки: [1238   ] Адрес: [ГР. БЛАГОЕВГРАД] Лице за контакт (може и повече от едно лица): [ТАТЯНА СТОЯНОВА] Телефон: [073 88 42 44] E-mai..

Съобщение - доставка на гуми

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg