назад

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ 30. 09. 2015 Г.

МЕСЕЦ   СЕПТЕМВРИ  2015 ГОДИНА

 

 

№ по ред

 

   ДОГОВОР

 

Дата

 

Основание

 

Размер

1.

Борсов договор № 122 , за доставка

19.03.2015г.

фактура

45837.23 лв.

 

на евродизел

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Борсов договор № 123, за доставка

19.03.2015г.

фактура

13270.25 лв.

 

на бензин и ГПБ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Договор за доставка на смазачни материали

16.06.2015г.

фактури

6225.94 лв.

 

 

 

 

 

4.

Договор за доставка на гуми

16.06.2015г.

фактури

 

 

 

 

 

 

5.

Договор за охрана на обекти на „Биострой” ЕООД

01.09.2015г.

фактура

5640.00лв.

 

Последни обявления

град Благоевград
ул. Скаптопара №12

Телефон: 073 / 88 42 35

Факс: 073 / 88 42 43

Имейл адрес:
biostroi@abv.bg