ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СОЛ И МАГНЕЗИЕВА ЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА БИОСТРОЙ ЕООД ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА"

                        ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ

             

  1. Солта трябва да отговаря на технически изисквания показани в таблица 1.

 

таблица 1

№ по ред

Характеристики

Мярка

Норма

    1

                          2

         3

                      4

1.

Цвят

       -

Бял до сив или бледожълт

2.

Съдържание на NaCl

      %

> 96. 0

3.

Съдържание на Ca

      %

< 0.3

4.

Съдържание на Mg

      %

< 0.6

5.

Съдържание на сулфити

      %

< 1.0

6.

Реакции на водния разтвор, pH

      -

6.5 – 8.5

7.

Съдържание на неразтворими във вода вещества, %

      %

< 1. 00

8.

Механични примеси

      %

< 1.00

 

 

 

2. Магнезиевата луга трябва да отговаря на изискванията, посочени в таблица 2.

 

таблица 2

№ по ред

Характеристики

Мярка

Норма

1

2

3

4

1

Външен вид след разбъркване

 

-

Течност с розов или сламено-жълт до оран-жев цвят

2

Плътност при 20°С

 

kg/m3

 

≥ 1230

3

Съдържание на магнезиев хлорид

 

g/dm3

 

≥ 90

4

Съдържание на магнезиев сулфат

 

g/dm3

 

≥ 60

5

Съдържание на натриев хлорид

 

g/dm3

 

≥ 170

 

 

Срок на доставка ( до 36 часа) след заявка или ............................................

Участник: ............................................

                    (подпис и печат)

 

 

 

 

                                                  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

№ по ред

     Артикул

Мярка

Цена за

   тон

Тежест/ стъпка

1.

Сол насипна

тон

 

100/10

2.

Сол в чували

тон

 

40/10

3.

Магнезиева луга

тон

 

70/10

 

 

 

 

 

 

Срок на валидност на офертата: 90 дни.

При изготвяне на ценовото предложение да се съобразят следните минимални количества, които ще бъдат закупени:

  1. Сол насипна – 100 т.
  2. Сол в чували – 20 т.
  3. Магнезиева луга – 100 т.

 

Участник:.........................................

                    (подпис и печат)

Коментари (0)

Няма добавени коментари.
Име:

Спам проверка (1 + 2 = ?):

Коментар:

ЗА ВРЪЗКА С НАС