СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на „Биострой” ЕООД уведомява, че след отваряне и разглеждане на представените оферти за избор на доставчик на дружеството по публична покана с предмет „Доставка на смазочни материали,спирачна течност и антифриз” са получени следните резултати:

1.”КИОГ” ЕООД гр.Благоевград – 1 място 696 точки

2. „Омникар БГ” ЕООД гр. Благоевград – 2 място 683 точки

3.”Авто ойл” АД – декласиран липсва разрешително за изкупуване на отработени масла

4.”Омникар” КБ ООД гр.Благоевград – липсва разрешително и сертификат за съответствие.

Коментари (0)

Няма добавени коментари.
Име:

Спам проверка (1 + 2 = ?):

Коментар:

БИОСТРОЙ ЕООД